Hướng dẫn cài đặt APP Y TẾ VIỆT NAM

Bước 1 :

Nhấn nút sau trên Safari của iPhone/iPad để cài đặt:

Hệ thống sẽ hỏi bạn có đồng ý cài đặt không? Nhấn Install/Cài đặt để cài đặt

Bước 2 :

Sau khi cài đặt xong (khoảng 3 - 5ph để tải về), màn hình sẽ hiện ra biểu tượng của App.

Bước 3 :

Nhấn vào icon App sẽ hiện ra thông báo "Nhà phát triển Doanh nghiệp không tin cậy", người dùng thực hiện nhấn Hủy

Bước 4 :

Vào Cài đặt/Cài đặt chung và chọn mục Quản lý thiết bị (bên dưới VPN).

Bước 5 :

Chọn nhà cung cấp IT & Telecommunications Solution Center – Viettel” và nhấn Tin cậy

Bước 6 :

Trải nghiệm App