Hướng dẫn cài đặt APP Y TẾ VIỆT NAM

Bước 1 :

Cho phép Unknown Sources (Nguồn Chưa biết)

Bước 2 :

Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) của thiết bị lên, biểu tượng là

Bước 3 :

Trượt Unknown sources sang vị trí "On" (Bật)

Bước 4 :

Mở trình duyệt web trên thiết bị lên.

Bước 5 :

Tìm kiếm tệp APK. Hoặc nhấn vào hình ảnh bên dưới để tải file APK

Bước 6 :

Nhấn vào liên kết tải xuống tập tin mà bạn muốn cài đặt. Khi tải xong, bạn sẽ nhận được thông báo trong thanh thông báo (Notification Bar).

Bước 7 :

Mở màn hình ứng dụng (thường là một nút có hình ma trận dấu chấm ⋮⋮⋮ nằm dưới cùng, chính giữa màn hình).

Bước 8 :

Nhấn vào File Manager (Quản lý tập tin).

Bước 9 :

Nhấn vào thư mục Downloads (Tải xuống).

Bước 10 :

Nhấn vào file APK mà bạn vừa tải về.

Bước 11 :

Nhấn vào INSTALL (CÀI ĐẶT) ở phía dưới, bên phải màn hình. Tập tin APK sẽ được cài đặt trên thiết bị của bạn.